Zonnestroom techniek

Panelen op het dak –> Omvormer –> Entree-meterkast –> Onderhoud en administratie
Panelen worden in rijen als kerstlampjes (!) verbonden tot strings; strings gaan het gebouw in naar de omvormer die in elk geval binnen moet hangen. Strings hebben het voordeel dat er hogere voltages met minder verlies door dunnere kabels naar de omvormer gaan, zodat de omvormer ook op grotere afstand van de panelen dichtbij de meterkast geplaatst kan worden.
Oriëntatie van de panelen
Het verschil tussen recht op het zuiden onder de ideale zonne-hoek en oost-west combinatie of
platleggen is slechts in de grootte-orde van 10 %. De panelen paarsgewijze oost-west leggen heeft een paar sterke argumenten waar je in eerste instantie niet op komt: Bijna geen ballast nodig, maar ook de midden-dag-piekbelasting van de omvormer verdelen over de dag. omvormer=zwakke schakel
De omvormer
De omvormer (inverter) zet zonnepaneel-gelijkspanning om in wisselspanning met 10% verlies.
Het apparaat moet in elk geval op hooguit 80% van z’n maximum belast worden, want het is het
kwetsbaarste deel van de installatie met slechts 10 jaar garantie. Totaal verlies-effect van panelen naar meterkast wordt opbrengstfactor genoemd en ligt rond 20%
De plaats van de omvormer zou dicht bij de panelen moeten zijn wegens transport-verliezen bij
lange kabels van panelen naar omzetter. Door string-gebruik vervalt dat argument en kan plaatsing dichtbij de slimme meter in de meterkast overwogen worden. De status-communicatie kan dan meeliften op de internet-voorzieningen die dan zonder twijfel al in de meterkast bestaan.(!)
Onderhoud en administratie
5% van de initiële investering per jaar aan technische ondersteuning en beheer wordt hier en daar geschat; dat geeft steun aan de gedachte van “eigen dorp eerst” bij keuze van leverancier. De rest van de uitzoekerij rond subsidies, salderingen etc. moet nog duidelijker worden.
Samengevat :
1000 wattpiek paneelcapaciteit levert bij een opbrengstfactor van 0,80 ruwweg 800 kWh per jaar. Om ons verbruik van bijv. 30.000 kWh op nul te brengen is 30000/800 37.500 wattpiek paneelcapaciteit nodig. Dat zouden ruim 180 panelen van 200 wattpiek zijn. Er bij maximale productie geeft de omzetter dus 10% van de 37,5 kW opgewekte stroom af als warmte : da’s 3700 watt; een fikse kachel dus. Goed nadenken dus waar we die warmte “ loslaten”. Of orientatieverdeling in panelen om dat wat te spreiden. Nog onduidelijk wanneer meer dan 1 omzetter aan de orde komt….

Gert 20170907.