Slimme meters

Er is in ons complex bij een bewoner een set “slimme” meters geplaatst. helaas bleek e.e.a. niet te kunnen werken omdat de gasmeters (In onze garage) zich op te grote afstand van de elektrameters in de bijbehorende appartementen bevinden. Netbeheerder is benaderd om dit struktureel aan te pakken. Helaas blijft men “doorplaatsen”  omdat dit landelijk moet. (ongeacht of het werkt). Vooralsnog kiezen de meeste bewoners nu voor weigeren van plaatsing op deze wijze….

Het is ook curieus, dat we Nederland volleggen met glasvezelnetwerken en vervolgens de slimme meters via draadloze telefonie laten rapporteren……

Okt 2017 : De riskante “slimme” Landis en Gyr meter in ons gebouw is inmiddels vervangen door weer een slimme meter die z’n batterij vruchteloos leegstookt in pogingen de te ver afgelegen elektrameter te bereiken. De Netbeheerder is niet echt doordacht bezig lijkt het…