Neutraal Moresnet

Neutraal Moresnet was een klein 4e landje als een taartpunt onder het huidige 3-landenpunt bij Vaals. Het bestond daar ruim 100 jaar van 1816 tot na de 1e wereldoorlog. Gert’s grootmoeder liep er in 1905 als 15 jarig meisje naar haar dienst van Vaals naar Gemmenich. De grens werd fysiek afgebakend door  oorspronkelijk 60  stenen waarvan er thans nog ruim 50  te vinden zijn in resp. 2 rechte rijen van het 3-landenpunt naar de oude weg tussen Aken en Luik, die  samen met deze weg bij Kelmis het landje afbakenden.De “West-rij” ligt thans op de Interne Belgische taal-grens Frans-Duits, tevens de grens tussen de gemeenten Plombieres en Kelmis. De Oost-rij ligt op de voormalige grens tussen de toenmalige Nederlanden en Pruisen.

We hebben (2016-2018) ruim 50 van de grensstenen teruggevonden

Foto: Samen bij steen 25 in de westelijke rij

Oma Steentjes (Geertruid Recker, 1890) vertelt in 1976 over Neutraal Moresnet waar ze als meisje van 14 doorheen liep.

Steen_35 in de Oost-rij (Nederland-Pruisen) was nogal overwoekerd…..

Steen 39 (Oost-rij) ook gevonden en GPS-geregistreerd….

Steen 44 midden in het Preusswald (Oost-rij)

 

Steen 28 (West-rij), vlak onder het 3-landenpunt) was helemaal overwoekerd…

Steen 23 (West-rij) staat bovenaan een helling midden in het bos.

De Westgrenslijn van steen 19 naar steen 18 is ook totaal overwoekerd.

En dan vinden we na ruim 20 minuten zoeken tussen de braamstruiken steen 18.